Annons

Sähkösopimuksen siirto – Näin se tehdään

sahkosopimuksen-siirto

Sisällys

Muuton yhteydessä uusi sähkösopimus tai sähkösopimuksen siirto uuteen asuntoon tulevat ajankohtaisiksi. Sähkösopimus on aina solmittu tietyn henkilön kanssa tiettyyn käyttöpaikkaan, joten vanhan sähkösopimuksen siirto uuteen osoitteeseen ei välttämättä aina onnistu. 

Tässä on kuitenkin eroja sähköyhtiöiden välillä, ja toiset mahdollistavat tutun sopimuksen mukaan ottamisen muuton yhteydessä  Sähkösopimuksen siirto mahdollisuus riippuu tulevasta käyttöpaikasta ja sopimuksen laadusta. 

Katso alta tarkemmin, miten tulee toimia muuton yhteydessä.

Sähkösopimuksen siirto uuteen osoitteeseen

Hyvissä ajoin ennen muuttoa on hyvä miettiä myös sähköasiat kuntoon. Sähkösopimus on aikanaan solmittu tiettyyn asuntoon ja tietyn henkilön nimiin, joten yleisesti sopimus katkeaa silloin, kun asukas muuttaa toiseen osoitteeseen.

Tämän suhteen on kuitenkin eroja, ja joskus sähkösopimuksen siirto toiseen osoitteeseen on mahdollista. Muuton yhteydessä on kuitenkin hyvä huomioida, että tällaista velvoitetta ei sähköyhtiön puolesta ole, vaan tilanne arvioidaan erikseen. 

Mikäli edellinen sähkösopimus on ollut pakettihinta pieneen kerrostaloasuntoon ja tuleva koti on rivitalo sähkölämmityksellä, ei sähkösopimuksen siirto uuteen osoitteeseen ole yleensä mahdollinen. Tällaisessa tilanteessa sähköyhtiö tuleekin tarjoamaan asiakkaalle paremmin uuteen osoitteeseen sopivaa sähkösopimusta ja samalla edellinen sopimus irtisanotaan.

 

Määräaikaisen sähkösopimuksen siirto muutto

Määräaikainen sähkösopimus on voimassa tietyn sopimuksessa määritetyn ajan eikä sitä voi irtisanoa asiakkaan tai sähköyhtiön taholta kesken tämän jakson. Muutto on kuitenkin peruste sopimuksen raukeamiseen, koska sopimus on solmittu tiettyyn asuntoon.

Monissa sähköyhtiöissä määräaikaisen sähkösopimuksen siirto uuteen osoitteeseen on kuitenkin mahdollista, jolloin sama sopimus jatkuu uudessa osoitteessa. Koska muuttaessa on mahdollista myös irtisanoa sopimus, kannattaa ehdottomasti siinä vaiheessa tehdä hintavertailua, ja jatkaa samalla sopimuksella vain, jos se tulee edullisimmaksi.

Toistaiseksi voimassa olevan sähkösopimuksen siirto muuttaessa

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on luonteeltaan erilainen, ja sen voi irtisanoa milloin tahansa. Sähköyhtiöstä riippuen tällaisen sähkösopimuksen siirto toiseen osoitteeseen voi onnistua pelkästään muuttoilmoituksella tai asiakas voi joutua tekemään uuden sopimuksen.

On myös hyvä muistaa, että sähkösopimuksen siirto ei tapahdu automaattisesti ilman omaa ilmoitusta. Jos sen unohtaa tehdä, voi sopimus jäädä voimaan edelliseen osoitteeseen, vaikka itse olisi jo muuttanut pois.

Sähkösopimuksen siirto toiseen osoitteeseen – toimi näin

Kun sähkösopimuksen siirto tulee ajankohtaiseksi, toimi seuraavasti:

  1. Ota yhteyttä sähköyhtiösi asiakaspalveluun tai selvitä yhtiön nettisivuilta, onko sähkösopimuksen siirto uuteen osoitteeseen mahdollinen.
  2. Jos on, tee muuttoilmoitus hyvissä ajoin ennen muuttoa.
  3. Sopimuksesi siirtyy uuteen osoitteeseesi ilmoittamanasi päivänä.

Jos sähkösopimuksen siirto ei ole mahdollinen, muista irtisanoa nykyinen sopimus hyvissä ajoin. Tämän jälkeen on hyvä kilpailuttaa sopimukset edullisimman tarjouksen löytämiseksi uuteen osoitteeseen.

Onnistuuko sähkösopimuksen siirto toiselle?

Yhteen muuttaessa voi miettiä, onnistuuko sähkösopimuksen siirto puolisolle joko kokonaan tai osittain. Sähkösopimus solmitaan kuitenkin aina henkilökohtaisesti asiakkaan ja sähköyhtiön välille, joten sähkösopimuksen siirto uudelle omistajalle ei ole mahdollista.

Sama periaate pätee myös silloin, kun kysymyksessä on sähkösopimuksen siirto toisen nimiin samassa käyttöpaikassa. Vaikka kyseessä on sama osoite, sopimukset ovat aina henkilökohtaisia, joten  sähkösopimuksen siirto toiselle henkilölle ei ole mahdollista tässäkään tilanteessa.

Siten uuden asukkaan muuttaessa taloon tulee hänen tehdä oma uusi sopimus sähköyhtiön kanssa. Mikäli uuden asukkaan sähköyhtiö mahdollistaa sen, voi hän siirtää oman vanhan sopimuksensa uuteen asuntoon.

Kannattaako tehdä sähkösopimus siirto vai lähteä kilpailuttamaan?

Vaikka nykyisen sähkösopimuksen siirto uuteen osoitteeseen on helppo ratkaisu, kannattaa sähkösopimukset lähteä kilpailuttamaan muuton yhteydessä. Muutto on aina peruste katkaista sopimus asiakkaan taholta, joten se tarjoaa mahdollisuuden hintavertailuun.

Muuton yhteydessä onkin järkevää tarkastella nykyistä sopimusta sekä sen edullisuutta tulevan asunnon sähkönkäytön kannalta. Jos nykyinen sopimus on erityisen edullinen, kannattaa sähkösopimuksen siirto tehdä.

Mikäli sähkön käytössä tulee tapahtumaan isoja muutoksia tai nykyinen sopimus on korkeampi kuin sähkön hinnat tällä hetkellä, voi sopimuksen kilpailuttaminen ja uuden solmiminen tulla edullisemmaksi.

 

Kuolinpesän sähkösopimuksen siirto – miten toimitaan?

Kuolemantapaukset lähipiirissä ovat aina rankkoja, minkä lisäksi niihin liittyy monien käytännön asioiden järjestämistä. Toisin kuin monet muut tahot, sähköyhtiöt eivät saa automaattisesti tietoa asukkaan kuolemasta. 

Siten sähkösopimukselle ei tapahdu aluksi mitään, ja sähköt ovat edelleen normaalisti käytössä, vaikka asunnossa ei olisi enää vakituista asukasta.

Menehtyneen läheisten tuleekin erikseen ilmoittaa sähköyhtiölle kuolemantapauksesta. Tämä tapahtuu yleensä ottamalla yhteyttä sähköyhtiön asiakaspalveluun. Kuolinpesän asioiden hoitaminen vaatii valtakirjan, jonka jokainen kuolinpesän jäsen on allekirjoittanut.

Tämän jälkeen on mahdollista muuttaa sähkösopimus kuolinpesän sopimukseksi, joka voi olla voimassa aina perunkirjoitukseen asti. Mikäli asuntoon tarvitaan sähkösopimus myös tämän jälkeen, tulee se erikseen päivittää joko kaikkien kuolinpesän osakkaiden tai vain yhden nimiin. 

Tämä johtuu siitä, että sähkösopimuksen osapuolena täytyy olla oikeustoimikelpoinen henkilö, eikä kuolinpesä täytä tätä määritelmää.