Annons

Aurinkosähkön myynti – Ylijäämäsähkön myynti verkkoon

Aurinkosahkon-myynti

Sisällys

Korkeat piikit sähkön hinnoissa ovat saaneet suomalaiset hankkimaan aurinkopaneeleja aiempaa enemmän. Paneelien avulla voidaan vaikuttaa omaan sähkölaskuun, mutta samalla myös ylijäämäsähkön myynti tulee mahdolliseksi. 

Miten sähkön myynti verkkoon tapahtuu ja mitä se edellyttää? Tutustu aiheeseen tarkemmin tässä artikkelissa.

 

Aurinkopaneelit sähkön myynti 

Sähkön hintaa on ollut viime aikoina vaikea ennustaa, ja olemme nähneet myös poikkeuksellisen korkeita hintoja. Tämä on vauhdittanut kuluttajien intoa ryhtyä pientuottajiksi, jonka avulla on mahdollista vaikuttaa oman sähkölaskun suuruuteen.

Sähköä voidaan tuottaa itse aurinkopaneelien avulla, jotka muuntavat auringonvaloa sähköenergiaksi. Tätä sähköä voidaan käyttää omassa kodissa, mutta ajoittain tuotanto voi ylittää oman kulutuksen. Tämän ylijäämäsähkön myynti sähköyhtiölle on toinen mahdollisuus, minkä lisäksi ylijäävää energiaa voidaan varastoida akkuihin.

Mitä ylijäämäsähkön myynti tarkoittaa?

Ylijäämäsähkö tarkoittaa sitä sähköä, jonka paneelit tuottavat, mutta jota ei käytetä omassa kodissa. Tämä sähkö jää siten omasta tuotannosta yli ja sen voi myydä sähköyhtiölle muiden käytettäväksi.

On kuitenkin hyvä huomioida, että aurinkosähkön myynti on mahdollista vain silloin, kun aurinkosähköjärjestelmä on liitetty sähköverkkoon. Jos ylijäämäsähkön myynti kiinnostaa, tulee tämä siten huomioida jo silloin, kun paneeleja hankitaan. 

Paneelien hankinnan lisäksi myös sähköverkkoon liittämisestä aiheutuu kustannuksia, jotka saattavat yllättää suuruudellaan.

Aurinkosähkon myynti sähköyhtiölle – näin aloitat

Aurinkosähkön myynti sähköyhtiölle aloitetaan hankkimalla aurinkopaneelijärjestelmä. Jo hankintavaiheessa kannattaa punnita tarkkaan hyötyjä ja kustannuksia. Paneelien lisäksi sähköverkkoon liittäminen maksaa, ja oman tuotannon tulisi kattaa nämä kustannukset tulevaisuudessa.

Siten paneelien määrä ja sähkön tuotto-odotus määrittää sen, kannattaako paneelit liittää sähköverkkoon vai tuottaa sähköä vain omaan talouteen. 

Yleisesti ajatellaan, että aurinkopaneelijärjestelmä kannattaa hankkia ensisijaisesti omaan tarkoitukseen eikä ylijäämäsähkön myynti päätavoitteena. Tuottamalla itse sähköä on mahdollista säästää sekä sähkökustannuksissa että sähkön siirrossa.

Jos aurinkosähkön myynti on kuitenkin säännöllistä ja huomattavaa, voi siitä saadut tuotot parhaimmillaan ylittää oman kulutuksen.

Paljonko sähköyhtiö maksaa aurinkosähköstä?

Ylijäämäsähkön myynti hinta vaihtelee eri sähköyhtiöiden välillä. Osa sähköyhtiöistä edellyttää, että käyttöpaikkaan myös ostetaan sähkö samasta yhtiöstä.

Sähkön myynti verkkoon hinta riippuu täysin sopimuksesta ja sähköyhtiöstä. Toiset yhtiön veloittavat tästä perusmaksun, kun taas osa ei veloita sitä lainkaan. Yleensä sähköstä maksetaan spot-hintojen mukaan, mutta sähköyhtiö vähentää hinnasta vielä oman marginaalin.

Siten on myös hyvä huomioida, että aurinkosähkön myynti verkkoon hinta ei ole korkea silloin, kun sähköä tuotetaan paljon, koska silloin myös spot-hinta on matala. Täten esimerkiksi aurinkoisina päivinä, kun aurinkosähkön myynti on kiivasta, on myös hinta matala.

Ylijäämäsähkön myynti verotus

Aurinkopaneeli ylijäämäsähkö on periaatteessa veronalaista tuloa, josta joutuu maksamaan veroa oman tuloveron mukaisesti.

Yleensä kuitenkin tuotanto on niin pientä, että käytännössä verotettavaa tuloa ei synny. Kun otetaan huomioon poistot ja muut kulut, verotettavaa tuloa ei yleensä juurikaan jää. Siten aurinkosähkön myynti ja verotus koskevat vain niitä, jotka tuottavat sähköä runsaasti enemmän, mitä omiin tarpeisiin kuluu.

 

Aurinkosähkön myynti siirtomaksu

Ennen sähköyhtiöt saattoivat veloittaa myös siirtomaksuja, mutta nykyään niitä ei enää joudu maksamaan. Sen sijaan sähköyhtiö ottaa sähkön välittämisestä pienen marginaalin, jolla katetaan sähköenergian välittämisestä koituvia kustannuksia.

Ylijäämäsähkön myynti hinta voidaan hyvittää joko kuukausittain tai vain kerran vuodessa suoraan asiakkaan laskulle tai omalle pankkitilille.

 

Aurinkosähkön myynti verkkoon kokemuksia

Kannattaako aurinkopaneelien hankkiminen ja sähkön myyminen verkkoon? Kokemukset riippuvat siitä, mitä niiltä odotetaan. Ennen sähkön myynti verkkoon siirtomaksu saattoi olla niin suuri, että järjestelmää ei kannattanut liittää sähköverkkoon. Nykyään siirtomaksua ei peritä, mutta tuotto saattaa jäädä oletettua pienemmäksi.

Jo paneeleja hankkiessa kannattaa miettiä tarkkaan sitä, miten suurta sähköntuotanto tulee olemaan, ja kuinka paljon ylijäämäsähköä tulee syntymään. Mikäli määrä on vähäinen tai se ajoittuu aikoihin, jolloin sähköä tuotetaan paljon ja käytetään vähän, eivät tuotot välttämättä riitä kattamaan kustannuksia.

Sähkön tuotanto omiin tarpeisiin näkyy kuitenkin sähkölaskulla sekä vähentäen ostetun sähkön tarvetta että pienentämällä sähkönsiirrosta veloitettavia kustannuksia.