Annons

Sähkölaskun tuki – Mitä se tarkoittaa?

Sahkolaskun-tuki

Sisällys

Viime talvena sähkön suhteen koettiin erittäin korkeita hintoja, mikä nosti monien kuluttajien sähkölaskut tavallista suuremmiksi. Valtio pyrkii kuitenkin tukemaan korkeiden sähkölaskujen kanssa kamppailevia kuluttajia.

Sähkölaskun tuki on mahdollista saada usealla eri tavalla, mikäli omat laskut ovat kohonneet tavallista suuremmiksi. Tutustu alla siihen, minkälaisia vaihtoehtoja sähkö hinta valtion tuki on mahdollista saada ja miten niitä haetaan.

Suora sähköhyvitys näkyy suoraan sähkölaskussa

Suora sähköhyvitys on takautuva sähkön hintatuki, joka maksetaan sähkölaskuissa automaattisesti. Siten tämä sähkön tuki ei vaadi omaa aktiivisuutta, vaan sähköyhtiö vähentää sen sähkölaskuista automaattisesti.

Mikäli tämä sähkön hinta tuki on koskettanut sinua, on talven korkeita sähkölaskuja kompensoitu pienempien sähkölaskujen muodossa kevään ja kesän aikana. Suora sähkötuki on jo käsitelty niiden asiakkaiden osalta, joita se koski.

Tällä hetkellä suora sähköhyvitys koskee vain vuoden 2023 alkutalven korkeita sähkön hintoja, eikä sille ole ainakaan toistaiseksi näkyvissä jatkoa.  

 

Sähkövähennystä haetaan itse verottajalta

Sähkövähennys on puolestaan sähkölaskun tuki, jota haetaan itse verottajalta. Se on osa kotitalousvähennystä, joten sitä koskee sama sadan euron omavastuu kuin kaikkia muita kotitalousvähennykseen meneviä vuoden aikana kertyneitä kuluja.

Tämä sähkölasku tuki on mahdollinen niille, joiden vakituisen asunnon sähköenergian osuus laskuissa on ajalla 1.1. – 30.4.2023 on ollut yli 2 000 euroa. Tätä voi hakea huomioitavaksi jo vuoden 2023 aikana laskemalla uuden verokortin. Vähennystä voi kuitenkin hakea myös vasta ensi vuonna verotusta korjaamalla.

Sähkötukea haetaan Kelalta

Myös tämä sähkön hintatuki koskee alkuvuoden korkeita sähkölaskuja. Kelan sähkötuki on vasta toissijainen sähkölaskun tuki, jota voi hakea siinä tapauksessa, että taloudelle ei kerry riittävästi verotuloja sähkövähennyksen hakemista varten. On hyvä huomioida, että sähkötukea ja sähkövähennystä ei voi saada samanaikaisesti.

Sähkötukeen on oikeus, mikäli ei ole mahdollista saada sähkövähennystä täysmääräisenä ja sähköenergiamenot ovat ylittäneet 2 000 euroa tammikuun alun ja huhtikuun lopun välillä. Sähkötuen omavastuu on 400 euroa kuukaudessa ja tukea voi saada tämän ylittävältä osuudelta 60% sähköenergiamenojen suuruudesta.

 

Tarkista myös mahdollisuus saada lisää maksuaikaa

Mikäli sähkön hinta tuki ei ole mahdollisuus tai laskuista on vaikeuksia suoriutua myös tämän jälkeen, kannattaa pyytää sähköyhtiöstä lisää maksuaikaa.

Jos epäilee, että laskujen maksaminen tulee tuottamaan ongelmia, kannattaa sähköyhtiöön olla yhteydessä mieluiten jo hyvissä ajoin ennen laskun eräpäivää. Näin voi olla mahdollista sopia maksusuunnitelma, jonka puitteissa lasku saadaan hoidettua.

Nämä ovat kuitenkin täysin sähköyhtiökohtaisia, joten maksuaikaa saa sovittua vain oman sähköyhtiön kanssa.