Annons

Sähkön hintakehitys: tämä sinun tulee tietää sähkön hintaennusteista

Sisällys

Sähkön hinta mietityttää: Kuinka korkeisiin sähkölaskuihin seuraavina kuukausina kannattaa varautua? Miksi sähkö on nyt kallista? Onko parempi valita pörssisähkö vai kiinteähintainen sopimus? Miltä tulevaisuuden sähkön hintaennuste näyttää? Miksi sähkö on niin kallista? Mistä sähkön hintaennuste koostuu ja mikä siihen vaikuttaa? 

Seuraavaksi selvitämme vastaukset sähkön hintaan ja hintaennusteisiin liittyviin kysymyksiin. Lue lisää ja varmista, että teet parhaat mahdolliset valinnat sähkösopimusta tehdessäsi.

Sähkön hintakehitys 2022-2023

Alta näet sähkön hinta 2024 ja sähkön hintahistoria.

Sähköpörssin toteutunut spot-hinta Suomen hinta-aluelle snt/kWh sis.alv.

Mistä sähkö tulee?

Aloitetaan ottamalla perusasiat haltuun: sähkön tuotannolla tarkoitetaan energiantuotantoa, jossa erilaisia energian muotoja muunnetaan sähköksi. Suurin osa sähköstä tuotetaan voimalaitoksissa, joissa mekaaninen energia muutetaan sähköksi generaattoreiden avulla. 

Myös luonnossa syntyy energiaa, josta voidaan tehdä sähköä. Esimerkiksi tuuli- ja vesivoimalla tuotettu sähkö on saanut suosiota niiden ekologisuuden vuoksi. 

Mistä sähkö tulee koteihin? Kotitalouksiin sähkö kulkee voimalaitoksista jakeluverkon tai kantaverkon avulla sähköyhtiöiden asemille. Joissakin kotitalouksissa on hyödynnetty aurinkopaneeleita, joiden avulla voidaan kattaa osa tai koko sähkönkulutus.

Miksi sähkön hinta nousee?

On hyvä tietää, miksi sähkön hinta nousee. Moni tekijä aina säätilasta yhteiskunnallisiin mullistuksiin vaikuttaa siihen, miksi sähkö on nyt kallista. Tällä hetkellä sähkön hinnan nousu johtuu EU:n asettamista pakotteista, joiden takia Venäjällä tuotettua sähköä ei enää tuoda Eurooppaan. Tämä on vähentänyt huomattavasti käytössä olevan sähkön määrää ja sähkön hinta on noussut kaikkialla Euroopassa

Muita sähkön hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat ydinvoiman vähentynyt käyttö, Euroopan yleinen sähkömarkkinataso, rajalliset sähkönsiirtokapasiteetit, sään kylmyys ja vesivoiman vähyys.

miksi-sahkon-hinta-nousee

Sähkön hinnan ennuste: mihin suuntaan sähkön hintakehitys on menossa?

Koska sähkön hintaan vaikuttavat useat eri tekijät, on sähkön hinta ennuste aina vain arvaus. Tällä hetkellä epävakaa markkinatilanne aiheuttaa normaalitilannetta suurempaa vaihtelua. Tämä heijastuu suomalaisiin kotitalouksiin muun muassa vaikeutena päättää, millainen sähkösopimus on edullisinta tehdä. Kannattaako luottaa sähkön hinnan laskevan ja ottaa pörssisähkö vai olisiko kannattavinta tehdä kiinteähintainen sähkösopimus?

 

Pörssisähkön hintakehitys 

Pörssisähkön käyttäminen tarkoittaa tilannetta, jossa sähköstä maksetaan kulloinkin sen senhetkinen hinta. Sähkö on kallista silloin, kun sitä käytetään paljon ja edullista silloin, kun sitä käytetään vähän. Usein sähkö on edullisimmillaan öisin ja päivisin jopa kymmeniä kertoja kalliimpaa. Yleissähkön hinta sen sijaan on aina vakio ja sen määrittää sähköyhtiö.

Kuluttajan kannattaa ottaa pörssisähkön hintakehitys haltuun, jos sähköstä haluaa maksaa mahdollisimman vähän. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi astian- tai pyykinpesukoneet kannattaa laittaa pyörimään vasta öisin ja pyrkiä saunomaan sellaisina aikoina, kun hinnat ovat matalalla. Myös kodin lämpötilaa voi säätää laskemaan päivällä, kun hinnat ovat korkeimmillaan. Pörssisähkön käyttäjien kannattaakin ladata sovellus, joka kertoo, onko sähkön hinta nousussa vai laskussa.

 

Sähkön hintakehitys ennuste auttaa arvioimaan tulevaa

Vaikka sähkön hintakehitys ennuste onkin vain valistunut arvaus, se voi kertoa jotakin tulevasta tilanteesta sähkön hinnan suhteen. Esimerkiksi vuonna 2022 sähkön hinta kipusi talvella moninkertaisiin lukemiin edellisvuosiin verrattuna. Vuonna 2023 sähkön hinnan kuitenkin oletettiin laskevan. Tämä ennuste toteutui, sillä kuluvana vuonna sähkön hinta on ollut selkeästi edellisvuotta edullisempi

Laske sähkön hinta ja tiedät, millaisiin sähkölaskuihin varautua

Jos sinulla on kiinteähintainen sähkösopimus, voit laskea arvioita tulevien kuukausien sähkölaskuista ja ennakoida sitä, millaisia summia tulet jatkossa maksamaan. Moni sähköyhtiö tarjoaa asiakkailleen tärkeää tietoa edellisvuoden sähkönkulutuksen kWh-määristä verkkosivuilla tai sovelluksessa. Kun nämä määrät suhteutta vallitsevaan hintatasoon, voi laskea arvion tulevasta laskusta. 

Pörssisähköä käyttävä oppii usein ennakoimaan sähkön hintoja ja suunnittelemaan sähkön käyttönsä siten, että hintataso pysyy kohtuullisena. On myös hyvä muistaa, että kesää kohti mentäessä sähkön hinta laskee. Joinakin hetkinä sähkön hinta voi olla vain muutamia senttejä, jolloin pörssisähköä käyttävä tekee selvää voittoa kiinteän kuukausisopimuksen tehneeseen kuluttajaan nähden. Sähkön hinnan voi selvittää myös etsimällä internetistä alueen sähkön hinnat, esimerkiksi “sähkön hinta vantaa”. Ota siten laskin käteen ja laske sähkön hinta.

Sähkön hintakehitys ennuste kertoo, kuinka paljon maksat sähköstä

Sähkön hintakehityksen ennusteet pyrkivät ennustamaan sen, kuinka paljon sähköstä tarvitsee maksaa. Sähköä mitataan kilowattitunteina, jonka lyhenne on kWh. Tämä yksikkö kertoo sen, kuinka paljon energiaa kuluu, kun 1000 watin laite on käynnissä tunnin ajan. Esimerkiksi 1000 watin eli yhden kilowatin porakonetta voisi pitää käynnissä tunnin ajan, ja sen jälkeen laite olisi kuluttnut 1000 watti eli yhden kilowatin. 

 

Suomessa sähkön hinnan nousu tuntuu lompakossa 

Sähkön hintakehitys näkyy niin lompakossa kuin kotien lämpötiloissakin. Sähkö maksoi vuonna 2022 yli 50% enemmän kuin edellisenä vuonna. Tämä hintojen nousu näkyi suomalaisten taloudessa valtavina sähkölaskuina. Sähkön hinnan ennuste voi auttaa etukäteen ottamaan selvää siitä, millaisia muutoksia sähkön hinnassa voidaan tulevina kuukausina nähdä.

Moni sähkön hinta ennuste perustuu futuureihin

Futuuri on sijoittajien käyttämä käsite, jolla kaksi osapuolta sopivat tietyn kohteen myynnistä tai ostamisesta tulevaisuudessa tiettyyn hintaan. Sähkön lisäksi kohteina voivat olla esimerkiksi maataloustuotteet, valuutat tai arvometalli.

Futuurien perusteella voidaan ennustaa, millainen hintakehitys esimerkiksi sähköllä tulee olemaan. Esimerkiksi marraskuussa 2023 sähkön tuleva hintakehitys on sähköfutuurien perusteelta ennakoitu olevan 8,44 snt/kWh.

tuleeko-sahkon-hinta-laskemaan

Sähkön hintakehitys on aina vain arvaus, mutta voi antaa tärkeää tietoa tulevista hinnoista

Vaikka sähkön hinnan ennuste vaihtelee kulloisen tilanteen mukaan, sähkön hinnan nousu ennuste auttaa tekemään tärkeitä arviointeja siitä, mihin suuntaan sähkön hinta on menossa. Hintakehitystä seuraamalla omaa taloutta voi turvata, kun osaa varautua kasvaviin sähkölaskuihin.

 

Pörssisähkön kuukausikeskihinnat

Kuukausi 2020 2021 2022 2023
Tammikuu
3,37 c/kWh
6,35 c/kWh
13,21 c/kWh
8,65 c/kWh
Helmikuu
3,03 c/kWh
7,09 c/kWh
10,05 c/kWh
8,82 c/kWh
Maaliskuu
2,53 c/kWh
4,76 c/kWh
10,71 c/kWh
8,20 c/kWh
Huhtikuu
2,46 c/kWh
4,56 c/kWh
9,84 c/kWh
6,70 c/kWh
Toukokuu
2,42 c/kWh
5,70 c/kWh
16,47 c/kWh
3,30 c/kWh
Kesäkuu
3,49 c/kWh
6,97 c/kWh
17,35 c/kWh
5,37 c/kWh
Heinäkuu
2,50 c/kWh
9,76 c/kWh
22,86 c/kWh
4,08 c/kWh
Elokuu
5,03 c/kWh
8,46 c/kWh
32,43 c/kWh
8,23 c/kWh
Syyskuu
4,96 c/kWh
11,07 c/kWh
26,62 c/kWh
4,08 c/kWh
Lokakuu
3,86 c/kWh
8,05 c/kWh
12,10 c/kWh
4,67 c/kWh
Marraskuu
3,42 c/kWh
10,63 c/kWh
24,20 c/kWh
-
Joulukuu
4,87 c/kWh
24,00 c/kWh
27,10 c/kWh
-

UKK – Usein kysytyt kysymykset

Tuleeko sähkön hinta laskemaan?

On mahdotonta sanoa tarkkaan, mikä sähkön hinta tulevaisuudessa on. Vuoden 2020 hintoihin, eli 5snt/kWh ei tulla pääsemään, mutta toisaalta Olkiluoto 3 ja tuulivoimaloiden lisääntyminen voivat laskea hintoja.

Mitkä asiat vaikuttavat sähkön hintakehitykseen?

Sähkön hintakehitykseen vaikuttaa moni asia. Esimerkiksi maailmanpoliittisella tilanteella, sähkön markkinatilanteella, säätilalla sekä tuotannon ja kulutuksen tasapainolla on vaikutusta siihen, millainen sähkön hintakehitys on.