Annons

Sähkön hinta – Vertailemalla ajankohtaisimmat tiedot

NGE pörssisähkö

Hinta alkaen*

0,45snt / kWh + spot
Vuosikulutus (kWh): 3.000 kWh
Kuukausimaksu 3,99 €
Fortum Tarkka

Hinta alkaen*

0,59snt / kWh + spot
Vuosikulutus (kWh): 3.000 kWh
Kuukausimaksu 4,90 €
Väre Välkky 24kk

Hinta alkaen*

0,72snt / kWh + spot
Vuosikulutus (kWh): 3.000 kWh
Kuukausimaksu 4,95 €
Oomi Kiinteä 24kk

Hinta alkaen*

0,92snt / kWh + spot
Vuosikulutus (kWh): 3.000 kWh
Kuukausimaksu 5,20 €
Hehku Kiinteä 24kk

Hinta alkaen*

0,45snt / kWh + spot
Vuosikulutus (kWh): 3.000 kWh
Kuukausimaksu 4,50 €

Sisällys

Energian hinta puhuttaa aina, sillä sähköyhtiöiden sopimuksissa voi ajoittain olla melko merkittäviäkin hintaeroja. Monella kuluttajilla sähköenergian hinta onkin tarkan seurannan alla, sillä se on yksi keino säästää kuukausimenoissa.

Sähköhinnat ilmoitetaan tavallisesti sentteinä per kilowattitunti, eli lyhenteellä kWh. Kyseessä on siis mittayksikkö, jolla pystytään selkeästi ilmaisemaan, kuinka paljon sähkö maksaa.

Sähköenergian hinta on ollut tapetilla erityisen paljon vuonna 2022 tapahtuneen huiman nousun vuoksi. Moni kuluttaja onkin maksanut huomattavasti aiempaa korkeampaa sähkölaskua, minkä seurauksena he ovat alkaneet kiinnittämään laskun sisältöön entistä tarkempaa huomiota. Juuri tämän vuoksi esimerkiksi sähkön hintalaskuri on aktiivisessa käytössä yhä useammalla kuluttajalla.

Mistä sähkön hinta sitten muodostuu ja mitkä tekijät voivat vaikuttaa sähkölaskuun?

Mistä sähkön hinnat Suomessa muodostuvat?

Sopimuksessa näkyvä sähkön kokonaishinta muodostuu muutamasta erillisestä tekijästä. Tavallisen kotitalouden tyypillinen sähkön hinta on kiinteä perusmaksu, joka veloitetaan kuukausittain. Sen lisäksi sopimukseen sisältyy kuitenkin myös kulutuksen mukainen maksu, joka voi suuruudeltaan vaihdella jopa melko merkittävästi. 

Tähän sähkölaskun osaan moni kuluttaja pyrkiikin vaikuttamaan vähentämällä kulutustaan, sillä energia hinta voi huolimattoman kovalla kulutuksella nousta korkeaksi.

Lisäksi sähkönsiirto, verotus ja sähkösopimuksen tyyppi voivat omalta osaltaan vaikuttaa siihen, kuinka korkeaksi kotitalouden sähkön hinta kuukaudessa nousee.

sahkon-hinta

Kulutussähkö – onko kyseessä yleissähkö, kausisähkö vai aikasähkö?

Sähköenergian hinta voi vaihdella suurinpiirtein 5-8 snt/kWh välillä, riippuen ajankohtaisesta markkinatilanteesta ja solmitusta sähkösopimuksesta. Poikkeuksena tähän toimii pörssisähkö, jonka kohdalla vaihtelu voi olla huomattavasti suurempaa ja sähkön kilowattitunti hinta voi ylettää korkeimmillaan jopa 20 snt/kWh lukemiin.

Sähköhinta säilyy yleissähkön kohdalla aina samana riippumatta käytön ajankohdasta. Aikasähkön kohdalla taas sähkön käytön vuorokaudenaika vaikuttaa siihen, kuinka paljon sähkö maksaa. Kausisähkössä vastaavasti hintaan vaikuttaa se, mihin aikaan vuodesta sähköä kulutetaan. Jaottelu tapahtuu muuna aikana käytetyn sähkön ja talvisähkön välillä.

Sähkönsiirto vaikuttaa kokonaishintaan

Sähkön siirtohinnat vaikuttavat myös omalta osaltaan siihen, kuinka paljon korkealle sähkön hinta kuukaudessa nousee. Sähkönsiirto tarkoittaa käytännössä sitä, miten sähkölaitoksen toimesta jaetaan ja kuljetetaan kuluttajille sähkö kotiin. Toisin kuin sähkösopimukset muuten, sähkönsiirtoa ei voida kilpailuttaa, sillä tämä jakelu tapahtuu paikallisen jakelijan toimesta. 

 

Sähkövero

Myös verotuksella voi olla vaikutuksensa siihen, miltä sopimuksessa näkyvä sähkön kokonaishinta lopulta näyttää. Sähkön verotukseen vaikuttaa jälleen sen kulutus, eli kuinka paljon sähköä käytetään. 

Sähköveroa maksavat enimmäkseen sähköntuottajat ja verkonhaltijat, mutta vero voi koskea myös ostajia, jotka kuluttavat alemmalla veroluokalla hankittua sähköä korkeamman veroluokan mukaisessa käytössä. Alempaan veroluokkaan lukeutuvat muun muassa teollisuus, konesalit tai lämpöpumput ja geotermisten lämpölaitosten kiertovesipumput.

Toinen vero, jonka sähkön hinta sisältää, on arvonlisävero. Kun sähköenergian hinta nousi huippulukemiin vuonna 2022, arvonlisävero laskettiin tilapäisesti välille 1.12.2022-30.4.2023 tavallisesta 24 prosentista vain 10 prosenttiin. Tämä alennettu prosentti ei koskenut siirtomaksuja, siirron perusmaksuja tai sähköveroa. 

Sähkön keskihinta ja siihen vaikuttavat alueelliset erot

Tiheästi asutuilla alueilla ovat sähkön hinnat Suomessa hieman harvemmin asuttuja edullisempia. Kyse on nimenomaan sähkönsiirron hinnoista, sillä jakelukustannukset ovat tiheästi asutulla alueella jakelijalle matalammat. 

Siirretyt sähkö hinnat ovat kuitenkin Suomessa Energiaviraston valvonnassa, joten sähköyhtiöt eivät voi täysin mielivaltaisesti päättää harvemminkaan asutetun alueen siirtohintoja.

Sähkönhinta ja sopimustyypin vaikutus

Myös sopimustyypillä on luonnollisetsi vaikutus siihen, kuinka paljon sähkö kotiin lopulta maksaa. Pörssisähkön kohdalla tyypillinen sähkön hinta on monesti pitkällä aikavälillä edullisin, mutta hintavaihtelut voivat olla merkittävästikin muita sopimustyyppejä hurjempia. Kuluttajille on tarjolla sekä määräaikaisia että toistaiseksi voimassaolevia sähkösopimuksia, jotka vaihtelevat sitovuudeltaan. 

Sopimuksen laskututstyypeissä on niin ikään eroja: kyseessä voi olla kiinteä paketti, kiinteä sähkön hinta kuukaudessa tapahtuneen käytön mukaan tai pörssisähkönä.

sahkonhinta-ja-sopimustyypin-vaikutus

Toistaiseksi voimassa oleva sähkösopimus

Tämän tyyppisissä sähkösopimuksissa sähkön hinta tavallisesti vaihtelee ajankohtaisten markkinoiden mukana ja kuluttaja voi katkaista sopimuksen milloin haluaa. Sopimukseen sisältyy tavallisesti sovittu aikataulu, jonka mukaisesti energia hinta ajoittain tarkistetaan.

Toistaiseksi voimassa olevat sopimukset ovat melko yleisiä pörssisähkön kohdalla. Näissä sopimuksissa sähköhinta on monesti jonkin verran määräaikaisia sopimuksia korkeampi, myös pörssisähkösopimusten kohdalla.

Määräaikainen sähkösopimus

Määräaikainen sähkösopimus on nimensä mukaisesti solmittu sovitulle ajanjaksolle, jonka ajan kuluttaja maksaa sopimuksen toiselle osapuolelle sähköstä. Yleisin ajallinen pituus määräaikaiselle sähkösopimukselle on 24 kuukautta, eikä sopimusta voi katkaista muulloin kuin muuttaessaan. 

Määräaikaisten sähkösopimusten kohdalla sahkon hinta on tavallisesti toistaiseksi voimassa olevaa sopimusta edullisempi ja sen mahdollisen vaihtelun ajankohdat määritellään ennalta.

 

Pörssisähkö ja kiinteä sähkö hinta

Sopimustyyppien lisäksi sähkönhinta saa vaikutteita myös valitusta sähkötyypistä. Toisin sanottuna hintaan vaikuttaa myös se, tuleeko sähkö kotiin pörssi- vai kiinteähintaisella sopimuksella.

Kiinteähintaisissa sähkösopimuksissa sähkönhinnat säilyvät koko sopimuksen voimassaolon ajan samoina, joten kyseessä on useimmiten määräaikainen sähkösopimus. Suomalaiset kuluttajat suosivat tavallisesti kiinteähintaisia sopimuksia.

Pörssisähkö taas vaatii kuluttajalta hieman tarkempaa seuraamista, sillä sen kohdalla sähkön hinta vaihtelee aina ajankohtaisen markkinatilanteen mukaan. Söhkön hinta toisin sanottuna nousee, kun kysyntää on paljon ja laskevat, kun sitä on vähemmän. Sähkö hinnat voivat vaihdella jopa päivittäin, mutta muutokset eivät aina ole suuria tai merkittäviä.

Miksi sähkön hinta vaihtelee?

Kaikki erilaiset suomalaiset energiayhtiöt hinnoittelevat energiaa eri tavoin minkä vuoksi kilpailuttaminen ja vertailu onkin järkevää. Sähkön hintalaskuri on tällöin kätevä tapa seurata ajankohtaista hintatasoa.

Vaihtelua aiheuttavat useat tekijät, kuten suoraan sähkön hintoihin vaikuttavat markkinoilla tapahtuvat muutokset. Myös tuotantoon liittyvät kustannukset vaikuttavat hintoihin ja energian hinta voi vaihdella myös sen alkuperän mukaan – esimerkiksi fossiiliton sähkö ja sekasähkö voivat olla hintatasoltaan hieman erilaisia.

sahkon-hinnat-suomessa

Sähkön hinta laskuri auttaa löytämään edullisimman sähkön

Sähkölasku on oleellinen osa useamman kuluttajan kuukausittaista budjettia ja saattaa pahimmassa tapauksessa haukata jopa melko suuren osan tuloista. Moni tulee helposti pitäytyneeksi saman sähköyhtiön asiakkaana vuodesta toiseen, vaikka huomattavasti edullisempiakin ratkaisuja olisi. 

Sähkö hintalaskuri voi auttaa hintojen vertailussa, jolloin edullisempi sähkösopimus voi helposti löytyä. Sähkö keskihinta elää ja muuttuu jatkuvasti, ajoittain jopa niin merkittävästi että se seuraa erilaisiin veronalennusten kaltaisiin toimenpiteisiin. Tämä johtaa luonnollisesti myös sähköyhtiöiden tarpeeseen hinnoitella palvelua uudelleen, jolloin kohonnut energia hinta näkyy myös kuluttajan kuukausittaisissa menoissa.

Sähkön hinta laskuri on kätevä ja mutkaton tapa vertailla sähköyhtiöiden tarjoamia hintoja, tuotteita ja muita oleellisia sopimusehtoja omalla asuinpaikallasi. Sähkön hinnat Suomessa voivat tosiaankin vaihdella jonkin verran asuinpaikasta riippuen, sillä sähkön jakelu tapahtuu paikallisesti.

Muistettavaa kun vertailussa on sähkö hinta

Sähkön hintavertailu ei sinänsä ole erityisen monimutkaista, varsinkaan kun käytössä on helppokäyttöinen sähkönhinta laskuri. 

Sähkön hinta vaikuttaa luonnollisesti sopivan sähköyhtiön valinnassa merkittävästi, mutta se ei suinkaan ole ainoa ominaisuus, johon huomio kannattaa kiinnittää. Huomioi siis esimerkiksi myös seuraavat asiat:

  • Varmista, mihin olet sitoutumassa sopimusta allekirjoittaessasi, eli onko kyseessä määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva sopimus.
  • Mahdollisesti sopimukseen liittyvät maksupalvelumaksujen kaltaiset piilokulut, jotka saattavat nostaa sen lopullista kokonaishintaa.
  • Mahdollisuus uuden asiakkaan tarjouksiin. Moni sähköyhtiö tarjoaa uusille, potentiaalisille asiakkaalle mahdollisuuden matalammat sähkön hinnat tietylle aikavälille. Tällainen sopimus voi olla tutustumistarjouksen ajan määräaikainen ja muuttua sitten toistaiseksi voimassaolevaksi. 

Sopimusehtoihin on hyvä tutustua aina tarkoin ongelmatilanteiden ja tarpeettomien kulujen välttämiseksi.

Yhteenvetona

Sähkön hinta on puhuttanut Suomessa lähivuosina merkittävästi saavutettuaan ennätyksellisen korkeat lukemat. Moni asia vaikuttaa sähkön kokonaishintaan. Onko kyseessä yleissähkö, kausisähkö vai aikasähkö? Onko kyseessä pörssisähkö vai onko sähkönhinta kiinteä? Minkä tyyppinen sähkösopimus on kyseessä? Sähkön kokonaishinta voi vaihdella jopa asuinpaikan mukaan.

Sähkönhinta laskuri voi auttaa löytämään ajankohtaisesti edullisimmat sähkö hinnat, jolloin sähkölasku ei enää syö niin suurta annosta kuukausittaisesta budjetista.

UKK – Usein kysytyt kysymykset

Paljonko sähkö maksaa tänään?

Tällä hetkellä pörssisähkön hinta on vaihdellut päivän aikana 0,00 snt/kWh ja 3,01 snt/kWh välillä. Edullisin yleissähkösopimus on tällä hetkellä 9,06 snt/kWh. Hinnoissa on hyvä huomioida vielä toistaiseksi voimassa oleva alennettu arvonlisävero, minkä jälkeen sähkön hinnat jälleen nousevat.

Paljonko sähkö maksaa 2023?

Sähkön hinnoille eunnustetaan laskua vuoden 2023 aikana erityisesti lämpenevien kelien myötä ja pörssisähkö onkin jo alkuvuodesta ollut suhteellisen edullista. Ennustetut sähkön hinnat Suomessa ovat esimerkiksi syyskuussa 8,68 snt/kWh luokkaa, sisältäen myös tavallisen 24 % arvonlisäveron.