Annons

Mistä sähkön hinta muodostuu?

mista-sahkon-hinta-muodostuu

Sisällys

Sähkön hinnassa on nähty viime aikoina suurta vaihtelua, mikä on saanut kuluttajat miettimään yhä enemmän, mistä sähkön hinta muodostuu. Sähkön hinta muodostuu oman sähkönkulutuksen lisäksi kolmesta eri tekijästä. 

Tutustu alla tarkemmin siihen, miten sähkön hinta määräytyy.

Miten sähkön hinta muodostuu?

Sähkön hinta muodostuu sähköenergiasta, siirtomaksusta sekä veroista. Nämä kaikki yhdessä oman kulutuksesi kanssa vaikuttavat kuukausittaisen laskusi suuruuteen.

 

Sähköenergia

Sähköenergian hinta tarkoittaa sitä osuutta laskusta, jonka kuluttaja pystyy kilpailuttamaan. Sähköyhtiö määrittää sähköenergian hinnan, ja kuluttaja voi valita vapaasti eri sähköyhtiöiden ja erilaisten sähkösopimusten välillä.

Tämä osuus sähkölaskusta sisältää kaksi eri osa-aluetta. Yleensä sopimuksiin sisältyy perusmaksu, jolla katetaan sähkönmyynnistä aiheutuvia yleisiä kustannuksia. Tämän lisäksi tulee itse sähkön hinta, joka ilmaistaan sentteinä kilowattituntia kohti. Sähkönmyyjä itse joko ostaa myymänsä sähkön sähkötuottajilta tai tuottaa sähköä itse. 

Jos miettii, mikä vaikuttaa sähkön hintaan, nousee esiin useita asioita. Tarjottavien sähkösopimusten hinnat mukailevat yleistä hintatasoa, minkä lisäksi siihen vaikuttaa asiakkaan valitseman sopimuksen tyyppi ja esimerkiksi se, valitaanko sopimukseen tietty tapa tuottaa sähköä. Perusmaksu on puolestaan kiinteä ja kaikille asiakkaille sama.

Sähkön siirtomaksu

Jotta sähköä saadaan kuluttajalle asti, tulee se siirtää aina kuluttajan kotiin asti. Tästä osuudesta huolehtii aina paikallinen sähköverkkoyhtiö, joten kuluttaja ei voi kilpailuttaa sähkön siirtohintaa.

Myös siirtomaksun suhteen mietitään usein, mihin sähkön hinta perustuu. Sähkön siirron osalta maksuilla katetaan esimerkiksi sähköverkon ylläpidosta koituvia kustannuksia sekä sähköverkon kehittämisen ja rakentamisen aiheuttamia kuluja.

Sähkön siirtomaksusta lähetettävän laskun kokonaiskustannuksiin vaikuttavat perusmaksu, verot sekä kulutuksesta veloitettavat maksut. Kulutuksesta veloitettavat maksut ilmaistaan sentteinä per kilowattitunti, ja oma kulutus vaikuttaa siihen, kuinka suureksi lasku muodostuu.

 

Sähkövero

Sekä sähkön siirrosta että sähköenergiasta maksetaan myös veroja. Kaikkiin hintoihin lisätään arvonlisävero, joka on sähköön liittyvissä maksuissa 24 %. Tämän osuuden näkee helposti omalla laskulla, ja käytetyn sähkön määrä vaikuttaa sen suuruuteen.

Sähkön siirtomaksujen yhteydessä veloitetaan myös itse sähköveroa, joka koostuu kahdesta osasta. Nämä ovat valtion veloittama huoltovarmuusmaksu ja sähkön valmistevero.

 

Mikä nostaa sähkön hintaa?

Sähkön hinta muodostuu siten useasta asiasta, mutta kuluttajalle näkyvin on sähköenergian hinnan heilahtelut. Tämän osuuden hinta vaihtelee pohjoismaisen sähköpörssin Nordpoolin hintojen mukaan. Erityisesti hintojen noustessa mietitään, mistä sähkön hinta koostuu.

Pörssihintaan vaikuttaa kysyntä ja tarjonta. Mitä enemmän sähköä on tarjolla suhteessa kulutukseen, sitä edullisempaa se on. Jos sähköä on puolestaan tarjolla vähän, ja kulutus on samalla korkeaa, sähkön hinta nousee. Pörssihinnat ovat tuntikohtaisia.

 

Sähkön hintakiinnitys

Suuret hintavaihtelut ovat saaneet sähköyhtiöt tarjoamaan sopimuksia, joissa on mahdollista tehdä sähkön hinnan kiinnitys. Tällaiset sopimukset perustuvat muuten pörssisähkön hintaan, mutta asiakkaan on mahdollista kiinnittää hinta tietyn pituiseksi ajanjaksoksi tietylle tasolle. 

Tällaisen sopimuksen avulla voikin suojautua suurimmilta hintavaihteluilta, mutta silti valita pörssihintoihin perustuva sopimus.