Annons

Sähkö hintakatto

sahkon-hintakatto-suomi

Sisällys

Sähkön hintakatto on termi, joka vilahtelee aina välillä julkisessa keskustelussa. Viime vuosina on koettu suuria piikkejä sähkön hinnoissa, mikä on herätellyt myös päättäjiä. Mitä sähkö hintakatto sähkö käytännössä tarkoittaa? Tutustu aiheeseen tarkemmin alla.

Hintakatto sähkö tarkoittaa kuluttajien maksaman hinnan rajoittamista

Lähiaikoina on koettu suurta vaihtelua sähkön hinnoissa, ja kuluttajien suuntaan hinta on noussut ajoittain jopa ennätyslukemiin. Tämä on nostanut sähkön hintakatosta käytävän keskustelun julkisuuteen, ja myös päättäjät ovat suunnitelleet toimia sähkön hinnan suhteen.

Kun puhutaan sähkön hintakatosta, tarkoitetaan yleensä kuluttajan maksamalle hinnalle asetettua enimmäishintaa eli sähkön maksimihintaa. Tällöin sähköä ostava kuluttaja tietää aina, että hänen maksamansa sähkön hinta ei koskaan nouse tietyn tason yli. 

On kuitenkin hyvä muistaa, että sähkömarkkinoilla sähköä myydään sinne, mistä saadaan paras mahdollinen hinta. Siten sähkö hintakatto voisi aiheuttaa sen, että sähköyhtiö maksaa ostamastaan sähköstä enemmän, mitä se pystyy veloittamaan kuluttajilta.

Hintakatto sähkölle vasta suunnittelun asteella

Mikäli käytössä on sähkö hintakatto, tulee todennäköisesti vastaan tilanteita, että kuluttajat maksavat sähköstä markkinahintaa alempaa hintaa. Tässä tulee vastaan myös hintakaton suurin haaste eli tämän erotuksen korvaaminen.

Käytännössä tällöin erotus voi jäädä sähköyhtiön tappioksi tai valtio voi korvata sen suoraan yhtiölle. Voidaan myös tehdä päätös, että tappiot korvataan vain osittain.

Jos hintakatto sähkö päätetään toteuttaa, ei se todennäköisesti motivoi kuluttajia säästämään sähköä silloin, kun se on kallista. Siten tappiot voivat olla nykyiseen verrattuna entistä suurempia, kun sähköä käytetään samalla tavalla riippumatta siitä, mikä on sen hetkinen markkinahinta.

sahkon_hintakatto

Osa sähköyhtiöistä tarjoaa jo hintakattoa

Sähkön hinta katto ei ole täysin uusi ajatus sähköyhtiöille, vaan moni on päätynyt tarjoamaan takuuhintaista sähköä asiakkailleen jo nyt. Yleensä kyseessä on paikalliset sähköyhtiöt, jotka tarjoavat oman alueensa asukkaille hintakaton sisältävää sopimusta. 

Oman alueen asukkaiden sähkön saannin turvaamiseksi on voitu myös väliaikaisesti lopettaa sopimusten myynti muualle Suomeen.

Tämän kaltaisella mallilla voidaankin mahdollistaa se, että kuluttajien sähkölaskut eivät nouse kohtuuttoman suuriksi. Malli onkin saanut paljon kiitosta asiakkailta, jotka ovat saaneet nauttia tasaisemmasta hinnasta vaihtelevilla sähkömarkkinoilla.

Miltä sähkön hintakatto Suomi voisi näyttää?

Hintakatto sähkölle voi tarkoittaa myös sähkömarkkinoiden yleistä sääntelyä, jossa sähkön hintaa säädeltäisiin tuottajatasolla. Tällä tarkoitetaan sitä, että sähkön tuottajat eivät saisi tarjota sähköä tiettyä hintaa korkeammalla kustannuksella markkinoille.

Koko EU-alueella toteutetaan jo yhteistä säätelyä, mutta käytännössä hintakatto sähkölle on niin korkea, että se ei ole tullut vielä vastaan. Jos tämä kuitenkin saavutettaisiin, nostettaisiin tätä rajaa korkeammaksi.

Jos lähdettäisiin toteuttamaan sähkölle hintakatto kansallisella sääntelyllä, kokisi Suomi todennäköisesti vilkkaimman kulutuksen tunteina sähköpulaa. Suomi on näinä tunteina erittäin riippuvainen muualta ostetusta sähköstä, ja asettamalla tälle hintakaton ohjautuisi sähkö todennäköisesti muualle.

Todennäköisintä siten on, että sähkön hintakattoa lähdetään toteuttamaan kuluttajahintoihin. Myös kotimaisen sähkön tuotantoa pyritään lisäämään, jotta kohtuullinen hinta voitaisiin taata myös kulutuspiikkien aikana.