Annons

Mistä sähkö tulee?

miten-sahkoa-tuotetaan

Sisällys

Kun keskustellaan sähköstä, mietitään usein myös sitä, miten sähköä tuotetaan. Eri energiamuodot nousevat keskusteluun erityisesti silloin, kun pohditaan niiden vaikutusta ympäristöön. Sähkösopimusta valitessa voikin törmätä termeihin, joissa puhutaan päästöttömästä, hiilineutraalista tai fossiilivapaasta energiasta.

Tutustu tässä artikkelissa tarkemmin siihen, miten sähkö syntyy ja miten eri energialähteet vaikuttavat ympäristöön.

Miten sähköä tuotetaan? Erilaiset energialähteet sähkön lähteinä

Sähköä voidaan tuottaa useilla eri menetelmillä, joista osa tuottaa enemmän hiilidioksidipäästöjä kuin toiset. Myös kuluttaja voi vaikuttaa siihen, mistä sähkö tulee valitsemalla tietynlaisen sopimuksen. Mitä enemmän hiilineutraaleja sopimuksia valitaan, sitä enemmän sähkön tuottajat investoivat ympäristöystävällisiin tuotantotapoihin.

Aurinkovoima

Aurinkovoimalla tarkoitetaan tuotantomuotoa, jossa energialähde on aurinko. Aurinkoenergiaa on tarjolla valtavasti, koska auringon tunnissa maahan tuoma energia on jo suurempi, mitä käytämme kokonaisen vuoden aikana. Tällä hetkellä tästä saadaan käyttöön kuitenkin vain murto-osa.

Kun mietinnässä on Suomen energialähteet, on aurinkovoima energialähteenä haasteellinen leveysasteesta johtuen. Aurinkovoima onkin pohjoisessa epävarma energialähde, jota kannattaa kuitenkin hyödyntää sen valtavan potentiaalin takia.

 

Vesi- ja tuulivoima

Vesi- ja tuulivoima ovat energialähteitä, jotka hyödyntävät pyörimisliikkeen muuttamista sähköksi. Vesivoimassa taustalla on joko vesiputouksen luontainen korkeusero tai padolla aikaansaatu keinotekoinen ero. Kun vesi virtaa korkealta matalammalle, voidaan tämä virtauksen sisältämä energia muuttaa pyörimisliikkeen avulla sähköksi. 

Tuulivoimassa energianlähteenä on puolestaan tuulen virtaus, joka saa aikaan pyörivän liikkeen tuulivoimalassa.

Pohjoismaissa sekä tuuli- että vesivoima ovat merkittävät energialähteet. Erityisesti Norjassa vesivoimalla tuotetaan jo oikeastaan koko maan tarvitsema sähkö, ja myös Ruotsissa osuus on suuri. Kun mietitään, mitkä ovat energialähteet Suomessa, on näiden osuus toistaiseksi huomattavasti pienempi.

Ydinvoima

Myös ydinvoima on energialähde, jossa ei synny hiilidioksidipäästöjä. Ydinvoima perustuu pyörimisliikkeen tuomalle sähkölle, mutta tällä kertaa pyörimistä aiheuttaa vesihöyry. Tämä vesihöyry saadaan kuumentamalla vettä ydinvoimalassa. Lämpö tuotetaan ydinreaktiolla eli sillä, että uraaniatomi halkaistaan.

Kun otetaan huomioon energialähteet Suomessa, nousee ydinvoima merkittävään asemaan. Suomessa ei ole mahdollisuutta samanlaiseen vesivoiman tuotantoon kuin Norjassa, joten ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää myös ydinvoiman hyödyntämistä.

mista-sahko-tulee

Öljy

Myös hiilidioksidipäästöjä aiheuttavat energiamuodot perustuvat veden höyrystymiseen. Kuumentamiseen käytetään lämpöä, joka saadaan polttamalla erilaisia polttoaineita.

Öljy on yksi fossiilisista polttoaineista ja se on samalla maapallon suurin yksittäinen energialähde. Sen määrä on kuitenkin rajallinen ja sitä käytetään myös monessa muussa asiassa energialähteenä. Siksi öljyn tilalle pyritäänkin jatkuvasti kehittämään muita energialähteitä.

 

Maakaasu ja kivihiili

Myös maakaasu ja kivihiili ovat fossiilisia polttoaineita, jotka aiheuttavat hiilidioksidipäästöjä. Erityisesti kivihiiltä on maapallolla runsaasti, mikä onkin tehnyt siitä yleisen lähteen energian tuotannossa.

Kivihiili louhitaan maaperästä, jauhetaan hienoksi pölyksi ja poltetaan sen jälkeen suurissa polttokattiloissa.

Kivihiilen päästöt ovat suuret, ja sitä onkin korvattu monin paikoin maakaasulla. Maakaasun päästöt ovat hiileen verrattuna lähes puolet pienemmät, mutta se ei silti ole päästötöntä.

 

Turve ja muu biomassa

Myös turpeen ja biomassan käytön idea on sama kuin fossiilisten polttoaineiden. Polttamalla näitä voidaan höyrystää vettä, ja syntyvä energia pystytään muuttamaan sähköksi. Nämäkin aiheuttavat hiilidioksidipäästöjä, vaikka kyseessä ei ole varsinaiset fossiiliset polttoaineet.

 

Mistä Suomen sähkö tulee?

Suomen energialähteet ovat monipuoliset, joten sähköntuotannossa hyödynnetään energianlähteenä sekä hiilidioksidipäästöjä aiheuttavia energialähteitä että hiilidioksidivapaata tuotantoa.

Tällä hetkellä suurimmat energialähteet Suomessa ovat ydinvoima, vesivoima, kivihiili, maakaasu, puu ja turve. Aurinkovoima ja tuulivoima eivät ainakaan toistaiseksi ole kovin merkittäviä energialähteitä Suomessa, mutta myös niiden tuotantoa pyritään lisäämään jatkuvasti.

Suomen ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää tarkkaa pohdintaa sen suhteen, miten sähköä tuotetaan. Uusiutuvat energialähteet tarvitsevat rinnalleen myös ydinvoimaa, jotta tavoitteet voidaan saavuttaa.